Disclaimer

Disclaimer

Via deze website wordt algemene informatie verstrekt over Geurts Strafrechtadvocatuur en/of juridische of andere onderwerpen. De betreffende informatie wordt door Geurts Strafrechtadvocatuur met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties.

Geurts Strafrechtadvocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.

De website kan links naar andere websites bevatten. Geurts Strafrechtadvocatuur heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.

Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Geurts Strafrechtadvocatuur is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geurts Strafrechtadvocatuur of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Toestemming wordt verleend kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en een verwijzing naar deze disclaimer bij die kopie zijn opgenomen.

Ieder ander gebruik van de website en de informatie daarop, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deeplinks) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Geurts Strafrechtadvocatuur niet toegestaan.